Modern Anarşizm

Serdar Kuş
2 min readSep 4, 2021

--

Modern Anarşizm nedir ve neden ihtiyaç vardır?

Modern Anarşizm, özünde, kitleler ve kitle yöneticileri arasında yok edilemez bir otorite yaratılması hedefi etrafında şekillenir. Çünkü:

  • Kitle yöneticisi insanların kitle haklarını koruyan ikinci bir otorite tarafından denetlenmediği, yeri gelince cezalandırılmadığı sürece yozlaşması kesindir. Çünkü insanların doğası böyledir. Tarihe baktığımızda da bu hep böyle olmuştur, tüm medeniyetler istisnasız yozlaşmış kitle yöneticileri sebebiyle yıkılmıştır. Dünyanın en mükemmel anayasasını da yapsanız bu sonuç değişmeyecektir. Bu yüzden halihazırda şu an var olan tüm medeniyetlerin bu kusurları sebebiyle bir gün yıkılması kesindir.
  • Problem, siyasi teoriler veya yönetim şekilleri değildir, insanın kendisidir. Kitle haklarını koruyan, bağımsız ve yok edilemez denetleyici otorite ihtiyacıdır.
  • Küresel ısınma, savaşlar, açlıklar, sığınmacı problemleri vb. problemlerin ana kaynağı yine doğamızda bulunan bu kusurdur. Devletler bunların hiçbirini önemsemiyor, önemsemeyecekler. Çünkü bunlar hiçbir devletin “devlet çıkarlarına” uygun değil. Devletler, kurumsal devletçilik yapısı, artık medeniyetin ilerlemeci mekanizmaları olmaktan çıkıp küresel yaşamın en büyük tehditi haline gelmiş durumdadır.
  • Devrim olgusuna gelirsek; Geleneksel ideolojilerin hepsi(liberalizm, sağ, sol vb.), diğer tüm devrimci fikirler istisnasız aynı kusuru bünyesinde barındıran felsefelerdir. Oysa çözüm ideası kusursuz olmalı, devrim fikri mükemmel olmalıdır. Bu sayede devrimin nesnesi olan devrimci, taşıdığı devrimci sıfatının hakkını verebilir ve devrimci olmanın verdiği hazzı yaşayabilir. Bu yüzden bir gün yok olacağı kesin olan bir ideolojiyi sahiplenmek hem manasızdır, hem de devrimci olamaz. Çünkü hedeflenen şey, devrim ideası, esasında bir döngüyü tekrarlamaya çalışmaktan ibarettir. Bu mekaniğin devrimci olabilecek hiçbir tarafı yoktur.
  • İnsan doğası kusurlu olabilir ve bunu çözmek imkansız da olabilir, ama insan aynı zamanda aklı sayesinde medeniyeti yaratabilmiştir. Yine aklı sayesinde bu problemi çözebilir. Ancak bu süreç, geleneksel kitle yönetim felsefelerinin tümümün reddiyle, dışlanmasıyla başlayabilir.
  • Modern Anarşizm, yukarıdaki maddelerde bahsettiğim ölümcül kusuru teknoloji vasıtasıyla yarattığı, ekonomi ve hukuk gibi mekanikleri kendisine teslim ettiği, yok edilmesi ve yozlaşması imkansız olan teknoloji sayesinde çözer. Bu sistem sayesinde kitle yöneticilerinin yozlaşması kesin olarak engellenir.
  • Tüm bu sebeplerden dolayı Modern Anarşizm devrimci olabilecek tek felsefi ideolojidir.

Teorinin taslağına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz: https://play.google.com/store/books/details?id=TuHFEAAAQBAJ

Reddit topluluk linki:https://www.reddit.com/r/Modern_Anarsizm/

--

--

Serdar Kuş

Herkes herkesten sorumludur. Olmalıdır!